اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911170132709111701327
دارای جواز کسب/سن 32 سال/سابقه کار 7/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/تفکیک کنتور و ل...
x.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911767769309117677693
دارای مدرک فنی حرفه ای و 6 سال سابقه تجربی در زمینه ساخت انواع درب و پنجره های آلمینیوم در استان ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0935905449309359054493
دارای جواز کسب /سن 33 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911177017109111770171
دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرا...
اسا اندیش
شهرک سپاه گرگان
0930177744809301777448
دارای جواز کسب /سن 27 سال/8 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939834964709398349647
سن 33 سال/10 سال سابقه/هزینه اجرای کار بدنه 12 و کف از 10
Tiling-1.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911769438909117694389
دارای مدرک فنی حرفه ای و 15 سال تجربه اجرایی در زمینه کاشی کاری,بنایی و سنگ کاری در قسمت های مختل...
3.jpg
گرگان خیابان ایرانمهر ایرانمهر 8
0911158943309111589433
فروش انواع درب های ضد سرقت ایران ترک و ترک باکیفیت عالی و قیمت مناسب
1440871425_1399210.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911375618209113756182
سن 35 سال/سابقه 13 سال/هزینه توافقی با توجه به کار
shutterstock_80296861.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911725952509117259525
لیسانس سازه های چوبی ,رتبه برتر ملی مهارت در کشور در رشته کابینت چوبی ,نخبه مهارتی استان گلستان ,...
31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
پنج‌پیکر، Beş Yuska, استان گلستان، ایران
0990516513709905165137
اجرای تمام کار های اسکلت و آرماتور بندی/سن 28 سال/سابقه کاری 14 سال/نیروی کار 5 نفر/لوازم کار کام...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933572863009335728630
دارای مدرک فنی/سن 28 سال/سابقه 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
Building-Plastering2.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911270389209112703892
دارای مدرک فنی حرفه ای و بیش از 35 سال تجربه اجرایی در زمینه ی گچ کاری در استان گلستان و بهشهر
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701411909117014119
درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30 سال/9 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار  نصب ایزوگ...