اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0921354023909213540239
سن 35 ساله/سابقه 12 سال/هزینه توافقی کنتراتی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973814209119738142
دارای مدرک معماری/سن 30/سابقه 12 سال/3اکیپ/لوازم کامل/اجرای سقف و ستون و پی توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911866925709118669257
اجرای ستون و سقف و پله /سن 35 سال/دارای 15 سال سابقه کاری/نیزوی کار تکمیل/هزینه اجرای کار متری تو...
xkh4dqadm703bo1ospwk-370x250.jpg
استان گلستان، گرگان، شهرک بهارستان، رودکی‬‎، ایران
0911370825409113708254
دارای مدرک فنی حرفه ای/لوازم کامل تا 500 متر/نیروی کار 8 نفر/سن 40 سال/دارای 20 سال سابقه کاری/هز...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911270819809112708198
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 37 ساله/سابقه 15 سال/هزینه توافقی
31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
بندر ترکمن، استان گلستان، ایران
0911971776709119717767
اجرای تمام کار های مربوطه/لوازم کار تکمیل/تعداد نیرو 5 نفر/سن 34 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه اجرای...
31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
گرگان، جامی، پلاک 18، ایران
0911967498809119674988
اجرای ستون و سقف و پله دوبل و اسکلت و…./سن 43 سال/دارای 15 سال سابقه کاری/نیزوی کار تکمیل/ه...
بارگیری.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911405932609114059326
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 37 ساله/سابقه 15 سال/هزینه توافقی
31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
پنج‌پیکر، Beş Yuska, استان گلستان، ایران
0990516513709905165137
اجرای تمام کار های اسکلت و آرماتور بندی/سن 28 سال/سابقه کاری 14 سال/نیروی کار 5 نفر/لوازم کار کام...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911962890409119628904
دارای مدرک فنی/سن 38 ساله/سابقه 18 سال/هزینه توافقی
31fcd41b685aa675f9c09fa3e4e14368.jpg
بندر ترکمن، استان گلستان، ایران
0911178463609111784636
لوازم کار تکمیل/تعداد نیرو 10 نفر/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار توافقی
Showing 11 results