9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911541442409115414424
بیش از 10 سال سابقه تجربی در زمینه جوشکاری انواع درب و پنجره , خرپا و …. در استان گلستان
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938022530909380225309
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911519280409115192804
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 50سال/سابقه کاری 30سال/هزینه اجرا...
آسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911965282509119652825
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 55سال/سابقه کاری 40 سال/هزینه اجر...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911792807209117928072
دارای 8 سال سابقه اجرایی در جوشکاری ,پله گرد , پیمان کاری , تعمیرات داخلی , جا به جایی دیوار , تغ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0903374687609033746876
انجام کار های حفاظ تراس و در و پنجره و رودیواری,جای قفل و لولاو….دارای نیروی کار کافی/لوازم...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938742129809387421298
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 12 سال/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0922248006909222480069
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933402726409334027264
سن 36 سال/سابقه 17 سال/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911867290109118672901
سن 41 سال/20 سال سابقه/هزینه کار درصدی از کار توافقی/شاگرد جوشکار
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان باهنر، ایران
0938022530909380225309
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 9 سال/هزینه اجرا...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938680917009386809170
سن 30 سال/سابقه 10 سال/جوشکاری گاز و گاز کشی منزل و… به صورت توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، دخانیات، ایران
0911966001809119660018
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 15سال/هزینه اجرای کار توافقی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911975806509119758065
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اج...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911794427809117944278
سن 30 سال/11 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911175850209111758502
دارای جواز کسب/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 38 سال/سابقه کاری 20 سال/هزینه اجرای کار سا...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911409208209114092082
دارای مدرک فنی حرفه ای و همچنین 15 سال سابقه اجرایی در استان گلستان انجام انواع جوشکاری از قبیل س...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937457006509374570065
سن 32 سال/10 سال سابقه/شاگرد جوشکار/هزینه روز مزد 50ت
اسا اندیش
سرخنکلا، استان گلستان، ایران
0938176080309381760803
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 8 سال/هزینه اجر...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911969561309119695613
دارای 12 سال سابقه کاری تجربی در استان گلستان انجام تمامی موارد جوشکاری از قبیل سقف کاذب,درب و پن...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911370752109113707521
با تجربه ای 10 ساله در زمینه جوشکاری و انجام کارهای تخصصصی در زمینه سقف کاذب و نمای داخلی و خارجی...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911967481109119674811
دارای 15 سال تجربه کار اجرایی در زمینه های مختلف جوشکاری از قبیل : سقف , نما , پارتیشن دیوار , می...
اسا اندیش
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0935152707109351527071
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 40 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اج...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0938022530909380225309
دارای مدرک فنی حرفه ای و همچنین سابقه 7 ساله در انواع جوشکاری از قبیل نما , سقف کاذب , درب و پنجر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938742129809387421298
سن 38 سال/16 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911273870509112738705
دارای کارت مهارت/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار ...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911375325509113753255
با بیش از 25 سال سابقه کار اجرایی در زمینه جوشکاری , کارهایی از قبیا درب و پنجره سازی و خرپا در ا...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیام، ایران
0911900073309119000733
لوله کشی ,شیرآلات,لوله باز کنی,آبگرمکن,و تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911961811209119618112
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 34 سال/سابقه کاری 11 سال/هزینه اج...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911970929809119709298
دارای مدرک/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 54 سال/سابقه کاری 30 سال/هزینه اجرای کار ساخت ا...
iاسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911510007809115100078
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 18 سال/هزینه اجر...
Showing 31 results