دستورالعملهاي-ايمني-در-داربست.jpg-252x300.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911271673909112716739
بیش از 12 سال تجربه کاری در زمینه انواع ایزوگام و داربست در استان گلستان
W640_128332248009.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911973723409119737234
اجرای ایزوگام دو لایه , اجرا ایزوگام کف واحد ها و دیوارها اجرای داربست در تمام نقاط استان با نازل...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701411909117014119
درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30 سال/9 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار  نصب ایزوگ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911370680509113706805
سن 30 سال/6 سال سابقه اجرایی در زمینه های ایزوگام کاری و داربست/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966128009119661280
دارای جواز کسب/سن 40 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کارتوافقی/ایزوگام و عایق کار...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933572863009335728630
دارای مدرک فنی/سن 28 سال/سابقه 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
بهمن حسینی
محمدآباد، استان گلستان، ایران
0933972863009339728630
سن 32 سال/10 سال سابقه اجرایی در زمینه های ایزوگام کاری , بنایی , آبنما,سنگ کاری و کاشی کاری/ابزا...
W640_128332248009.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911371970309113719703
بیش از 8 سال سابقه کاری در زمینه تابلو سازی و برق صنعتی و در حال حاضر فروشگاه ایزوگام و نصب و اجر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911971921109119719211
دارای جواز کسب/سن 45 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار داربست از متری 120 برای ...
Showing 9 results