اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، بلوار کاشانی‬‎، ایران
0911701931009117019310
دارای جواز کسب /سن 40 سال/20 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911770195209117701952
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 35 سال/15 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
سنگ کوارتز.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911900201909119002019
بیش از 5 سال تجربه و سابقه در استان های گلستان , تهران , تبریز ,اصفهان و شیراز در زمینه سنگ کوارت...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377677909113776779
سن 34 سال/15 سال سابقه/نجاری سیار و تعمیر و ساخت لوازم چوبی/هزینه توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، بلوار کاشانی‬‎، ایران
0911532302909115323029
دارای جواز کسب /سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0935905449309359054493
دارای جواز کسب /سن 33 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973454109119734541
دارای جواز کسب /سن 35 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان قزوین، قزوین، بلوار آزادگان، ایران
0938983817809389838178
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 33 سال/14 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/سرویس خواب و سیسمون...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911968984609119689846
دارای جواز کسب /سن 45 سال/15 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
shutterstock_80296861.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911725952509117259525
لیسانس سازه های چوبی ,رتبه برتر ملی مهارت در کشور در رشته کابینت چوبی ,نخبه مهارتی استان گلستان ,...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936130940309361309403
دارای جواز کسب/سن 30 سال/10 سال سابقه/تمامی کار های چوبی انجام میشود هزینه با توجه به کار توافقی
shutterstock_80296861.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0910171641209101716412
دارای مدرک فنی و حرفه ای با بیش از 20 سال سابقه تجربی در زمینه های نجاری،ساخت انواع سازه های چوبی...
اسا اندیش
امام رضا 73,گرگان
0935731507409357315074
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 32 سال/12 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان رازی، ایران
0911171641209111716412
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 40 سال/18 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911277239709112772397
دارای جواز کسب /سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
shutterstock_80296861.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911900887309119008873
بیش از 30 سال تجربه و سابقه ی اجرایی در زمینه نجاری , ساخت لوازم چوبی و mdf از قبیل کابینت , راه ...
اسا اندیش
هاشم آباد، استان گلستان، ایران
-0381168968-0381168968
دارای جواز کسب /سن 30 سال/11 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
سوادکوه,مازندارن
0911228280409112282804
دارای مدرک/سن 34 سال/بیش از 10 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
کابینت ساز.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911273254709112732547
فروشگاه کابینت تک سازه بیش از 12 سال سابقه اجرایی در استان های گلستان , تهران و…. ساخت انوا...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
0930037983809300379838
دارای جواز کسب /سن30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911178937609111789376
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 34 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، رازی سوم، ایران
0911900887309119008873
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 45 سال/25 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
آقای حسین حلیمی
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911966316309119663163
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای جواز کسب از صنف درودگران/11 سال سابقه کاری در کابینت سازی و درودگر...
اسا اندیش
گرگان,انقلاب
0936254603909362546039
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های نجاری
1111111.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0936254603909362546039
بیش از 20 سال تجربه و سابقه اجرایی در استان گلستان و تهران در زمینه ی ساخت انواع کابینت , سرویس س...
1111111.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911177891709111778917
بیش از 12 سال تجربه در زمینه دکوراسیون داخلی و ساخت لوازم چوبی و MDF در استان های گلستان , مازندران
اسا اندیش
شهرک سپاه گرگان
0930177744809301777448
دارای جواز کسب /سن 27 سال/8 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
Showing 27 results