اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911171930609111719306
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 36 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اج...
ساب زنی.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911175240209111752402
بیش از 16 سال تجربه و سابقه اجرایی در زمینه ساب زنی در استان گلستان – گرگان
اسا اندیش
عدالت 39,گرگان
0911277622409112776224
درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 39 سال/20سال سابقه اجرایی سنگ کاری و نما و ساب زنی/ابزار و نیرو کامل/ه...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939887307209398873072
دارای مدرک مهندسی عمران/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجر...
Showing 4 results