اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911177017109111770171
دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرا...
ا
گرگان، استان گلستان، ایران
0939916585509399165855
سن 40 سال/19 سال سابقه/تعمیر و شارژ و جابه جایی/یخچال و کولر و بخاری و…
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933402726409334027264
سن 36 سال/سابقه 17 سال/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0935345637109353456371
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 27 سال/سابقه کاری1...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933055123309330551233
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کام...
P310X207_823716636543.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0935892723109358927231
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911370989109113709891
تاسیسات ساختمان/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 31 سال/سابقه کاری12 سال/هزینه اجرای کار تو...
1464674129.jpg
گرگان شهرک شهرداری
0937816306609378163066
اجرای سیستم آب و فاضلاب و تاسیسات ساختمانی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0919928042409199280424
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 40 سال/سابقه کاری2...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933912115709339121157
سن 38 سال/15 سال سابقه/لوله کشی آب و فاضلاب و شوفاز و…/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911900534509119005345
دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 32 سال/سابقه کاری 7 سال/هزینه اجرای...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966033609119660336
نصب و تعمیر شیرآلات,شوفاژ و موتورخانه,آتش نشانی,آب و فاضلاب,آبگرمکن و…./دارای مدرک فنی و حر...
20141216_090519_resize_0.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911375964409113759644
/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911871903909118719039
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری1...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966165409119661654
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 32 سال/سابقه کاری1...
تعمیرات.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911643265309116432653
دارای مدرک فنی حرفه ای پیمان کاری ساختمان رو بیش از 10 سال سابقه اجرایی در گرگان نصاب فنس , تعمیر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966536709119665367
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 32 سال/11 سال سابقه/لوله کشی آب و فاضلاب و شوفاژ و …. هزینه توا...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933055123309330551233
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری1...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیام، ایران
0911900073309119000733
لوله کشی ,شیرآلات,لوله باز کنی,آبگرمکن,و تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911370989109113709891
لوله کشی ,شوفاژو تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0901788647609017886476
لوله کشی ,شیرآلات,شوفاژ,آبگرمکن,و تعمیر/دارای مدرک فنی حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کام...
Showing 21 results