اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، رازی سوم، ایران
0911900887309119008873
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 45 سال/25 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
0930037983809300379838
دارای جواز کسب /سن30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
آقای حسین حلیمی
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911966316309119663163
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای جواز کسب از صنف درودگران/11 سال سابقه کاری در کابینت سازی و درودگر...
اسا اندیش
سوادکوه,مازندارن
0911228280409112282804
دارای مدرک/سن 34 سال/بیش از 10 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
shutterstock_80296861.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0910171641209101716412
دارای مدرک فنی و حرفه ای با بیش از 20 سال سابقه تجربی در زمینه های نجاری،ساخت انواع سازه های چوبی...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911968984609119689846
دارای جواز کسب /سن 45 سال/15 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، بلوار کاشانی‬‎، ایران
0911532302909115323029
دارای جواز کسب /سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان قزوین، قزوین، بلوار آزادگان، ایران
0938983817809389838178
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 33 سال/14 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/سرویس خواب و سیسمون...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان رازی، ایران
0911171641209111716412
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 40 سال/18 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
گرگان,انقلاب
0936254603909362546039
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 30 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های نجاری
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377677909113776779
سن 34 سال/15 سال سابقه/نجاری سیار و تعمیر و ساخت لوازم چوبی/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936130940309361309403
دارای جواز کسب/سن 30 سال/10 سال سابقه/تمامی کار های چوبی انجام میشود هزینه با توجه به کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911178937609111789376
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 34 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
هاشم آباد، استان گلستان، ایران
-0381168968-0381168968
دارای جواز کسب /سن 30 سال/11 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
امام رضا 73,گرگان
0935731507409357315074
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 32 سال/12 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
0911770195209117701952
دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 35 سال/15 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
Showing 16 results