اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0921123074409211230744
دارای مدرک فنی و حرفه ای/نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 21سال/سابقه کاری 4سال/هزینه اجرای کار ک...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان شهید رجایی، ایران
0911377779209113777792
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29 سال/15سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاغذ دیوا...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936277748009362777480
اجرای سقف کاذب و آسمان مجازی و pvc و کمپارس/ سن 25 سال/8 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای...
امامی
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911419971509114199715
اجرای نقاشی ساختمان و کناف و کمپارس/ سن 33 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رن...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939307836509393078365
سن 40 سال/25 سال سابقه کاری/دارای مدرک/هزینه با توجه به کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911643009309116430093
دارای مدرک/سن 33 سال/10 سال سابقه/هزینه توافقی/اجرای کار تضمینی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966177009119661770
دارای تجربه بالا /سن 35 سال/10سال سابقه /هزینه اجرای کار از 12
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911792807209117928072
دارای 8 سال سابقه اجرایی در جوشکاری ,پله گرد , پیمان کاری , تعمیرات داخلی , جا به جایی دیوار , تغ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
091011000110091011000110
دارای جواز کسب /سن 35 سال/12سال سابقه /هزینه اجرای کار چاپی 38 و روکش دار 40 تومان
Showing 9 results