صادقی
گرگان, استان گلستان, ایران
0935786681709357866817
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 43 سال/20 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و کاشی کاری و نما /ابزار ...
اسا اندیش
نصرآباد
0935578573909355785739
سن 23سال/6سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از 8,حموم و ...
نما-7070517-1.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911000000009110000000
با بیش از 25 سال سابقه اجرایی در زمینه ی سیمانکاری ع اجرای نماهای رومی و نما شسته , آب بندی استخر...
1440871425_1399210.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911375618209113756182
سن 35 سال/سابقه 13 سال/هزینه توافقی با توجه به کار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0922614962009226149620
سن 30 سال/سابقه اجرای کار 8 سال/دارای مدرک/هزینه نما رومی از 35,ساده از 20 هزار تومان
آسا اندیش
استان گلستان، گرگان، میدان گرگان‌پارس، ایران
0911370089309113700893
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 45 سال/24سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12,ر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911643955809116439558
سن 30 سال/10 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما از 20 هزار تومان
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939887307209398873072
دارای مدرک مهندسی عمران/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911524044309115240443
سن 34 سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911178128009111781280
سن 33سال/12سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما رومی از50 هزار تومان
اسا اندیش
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911792028909117920289
سن 32 سال/16سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از13,راه پ...
نما-7070517-1.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911000000009110000000
با بیش از 25 سال سابقه اجرایی در زمینه ی سیمانکاری ع اجرای نماهای رومی و نما شسته , آب بندی استخر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911750703509117507035
سن 30 ساله/سابقه 10 سال/دارای تجربه بالا/هزینه نما رومی از 35,نما ساده از 25 هزار تومان
رحیمی
شهرک جهاد
0911728237409117282374
سن 27 سال/12سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و راه پله...
رضا حاتمی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911769438909117694389
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های سنگ کاری و کاشی کاری و نما/ابز...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، شهروند، ایران
0911969134009119691340
سن 32 سال/16سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از13,نما س...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911794762209117947622
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 55 سال/40 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی
رضایی
بندرگز
0911177213609111772136
مدرک فنی حرفه ای درجه 1/ سن 38سال/20 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار سرامیک و داخل1...
اسا اندیش
عدالت 39,گرگان
0911277622409112776224
درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 39 سال/20سال سابقه اجرایی سنگ کاری و نما و ساب زنی/ابزار و نیرو کامل/ه...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936933246209369332462
دارای مدرک/سن 40سال/20سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی
دانشگر
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911377420809113774208
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 47سال/25 سال سابقه اجرایی در زمینه های سنگ کاری و کاشی کاری و نما /ابز...
اسا اندیش
گرگان, استان گلستان, ایران
0911966439809119664398
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 34 سال/18 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 8و بدن...
اسا اندیش
پیرواش، استان گلستان، ایران
0938140740909381407409
سن 35سال/10سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزینه...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911271553109112715531
سن 35 سال/15سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزین...
گلینی فرد
Golestan Province, Gorgan, Shahrak e Emam Road, ایران
0911871771209118717712
سن 33سال/17 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و کاشی کاری و نما و…. /ابزار و نیرو کامل/هز...
میری
Feyz Ābād - فیض آباد، Unnamed Road, ایران
0903630271209036302712
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما ساده ...
سنچولی
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
0935960649609359606496
مدرک فنی حرفه ای/ سن 35سال/10 سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری ونما /ابزار و نیرو کامل/هزینه...
راهبی
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911970364409119703644
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 38 سال/22 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار راه پله...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، دخانیات، ایران
0911966001809119660018
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 15سال/هزینه اجرای کار توافقی
Showing 29 results