اسا اندیش
گرگان, استان گلستان, ایران
0911966439809119664398
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 34 سال/18 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 8و بدن...
9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911792807209117928072
دارای 8 سال سابقه اجرایی در جوشکاری ,پله گرد , پیمان کاری , تعمیرات داخلی , جا به جایی دیوار , تغ...
Showing 2 results