اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0921123074409211230744
دارای مدرک فنی و حرفه ای/نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 21سال/سابقه کاری 4سال/هزینه اجرای کار ک...
شریعتی کیا
امیرآباد، استان گلستان، ایران
0939327670509393276705
دارای گواهینامه اجرایی کار از شرکت کناف ایران/نیروی کار 3 نفر/لوازم کار کامل/سن 36سال/سابقه کاری ...
سارانی
استان گلستان، گرگان، ایران
0911177213609111772136
دارای مدرک فنی و حرفه ای و گواهینامه اجرای کناف/دارای نیروی کار کافی/لوازم و ابزار کامل/سن 47 سال...
گرزین
گرگان، استان گلستان، ایران
91151068299115106829
دارای مدرک فنی حرفه ای /نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 38سال/سابقه کاری کناف6 و گچ کاری 20سال/ه...
fa6bdbff.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911962363209119623632
دارای مدرک لیسانس معماری و مدرک فنی حرفه ای بیش از 14 سال تجربه اجرایی و دارای بیمه فنی حرفه ای ا...
sr.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911952623009119526230
سن 41سال9 سال سابقه اجرایی در زمینه های کناف ساده و دکور و تایل/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار...
الازمنی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911796510009117965100
دارای مدرک از کناف ایران/ سن 25سال/7 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده و ک...
امامی
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911419971509114199715
اجرای نقاشی ساختمان و کناف و کمپارس/ سن 33 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رن...
Showing 8 results