شریعتی کیا
امیرآباد، استان گلستان، ایران
امیر آباد Amir Abad Golestan Province IR
0939327670509393276705

دارای گواهینامه اجرایی کار از شرکت کناف ایران/نیروی کار 3 نفر/لوازم کار کامل/سن 36سال/سابقه کاری 15سال/هزینه اجرای کار دکوراتیو 13 و ساده د10 و تایل 9 هزار تومان