اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0903374687609033746876

انجام کار های حفاظ تراس و در و پنجره و رودیواری,جای قفل و لولاو….دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 32 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی