اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان رازی، ایران
خیابان رازی گرگان استان گلستان IR
0911178238109111782381

دارای جواز کسب/سن 41 سال/30سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار شیشه ساده 23,دوجداره از 54,آینه 60,سکوریت از60,شیشه 6میل 40 هزار تومان