اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان پنج آذر گرگان استان گلستان IR
0911277323909112773239

دارای مدرک فنی حرفه ای/سن 35 سال/سابقه 15 سال/هزینه توافقی