اسا اندیش
گرگان, استان گلستان, ایران
خرداد مرکزی گرگان استان گلستان IR
0911966439809119664398

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 34 سال/18 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 8و بدنه از10 و راه پله15 و نما از 20 هزار تومان