اسماعیل داوود زاده
محمدآباد، استان گلستان، ایران
محمد آباد گرگان استان گلستان IR
0936415591809364155918

دارای مدرک فنی حرفه ای درجه 1/ سن 38 سال/25سال سابقه اجرایی در زمینه بنایی , سیمان کاری و نرمه کشی و…./ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی