اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0938093944909380939449

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای کار توافقی و کارگری روزی 50 هزار تومان