الازمنی
گرگان، استان گلستان، ایران
57 بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911796510009117965100

دارای مدرک از کناف ایران/ سن 25سال/7 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده و کور از 12 و تایل از 7 هزار تومان