اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
جاده کمربندی گرگان استان گلستان IR
0921123074409211230744

دارای مدرک فنی و حرفه ای/نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 21سال/سابقه کاری 4سال/هزینه اجرای کار کناف از 10,کمپارس از 7,پارکت از 7 و دیوار کوب از 40 هزار تومان