اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0911900504309119005043

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 32 سال/سابقه 10 سال/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و بدنه13هزار تومان و سنگ توافقی