اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهریور شرقی گرگان استان گلستان IR
0903478816809034788168

سن 28 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 13 هزار تومان