اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان دانشگاه آزاد گرگان استان گلستان IR
0911278265109112782651

دارای جواز کسب/سن 33 سال/سابقه کار 13/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/تفکیک کنتور و لوله کشی و تعمیر