اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، طهماسبی، ایران
طهماسبی گرگان استان گلستان IR
0911770195209117701952

دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 35 سال/15 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی