اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان ولی‌عصر گرگان استان گلستان IR
0911643955809116439558

سن 30 سال/10 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما از 20 هزار تومان