اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان بوعلی گرگان استان گلستان IR
0911271553109112715531

سن 35 سال/15سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاشی ساده از 10 هزار تومان