ضربت گاز گلستان
گرگان، استان گلستان، ایران
0911273869809112738698

دارای جواز کسب از صنف/سن 47 سال/سابقه کار 25 سال/شرکت ضربت گاز/انجام پروژه های سنگین و پیچیده ساختمان اداری و تجاری و مسکونی/کیفیت برتر با تعرفه مناسب