اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
26 مطهری جنوبی گرگان استان گلستان IR
0936933246209369332462

دارای مدرک/سن 40سال/20سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی