اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار کاشانی‬‎ گرگان استان گلستان IR
0911966208209119662082

سن 31 سال/12 سال سابقه/دارای بیمه/انجام کار های مربوط به کارگری