9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911375325509113753255

با بیش از 25 سال سابقه کار اجرایی در زمینه جوشکاری , کارهایی از قبیا درب و پنجره سازی و خرپا در استان گلستان