اسا اندیش
پیرواش، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Piravash Golestan Province IR
0938140740909381407409

سن 35سال/10سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف