9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911275268209112752682

دارای مدرک فنی حرفه ای و 25 سال تجربه کار عملی

13 سال در تهران و12 سال در گرگان

جوشکاری انواع سقف های کاذب