اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
پاسداران گرگان استان گلستان IR
0933710575809337105758

سن 22 سال/2سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاغذ دیواری رولی 14500,برچسب 12500, روی دیوار 2,کابینت2500,سقف3 و کف 2500 تومان