اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، علیمحمدی
شهریور شرقی گرگان استان گلستان IR
0915158407109151584071

دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 32سال/10 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار برق کشی از7 و نصب آیفون و کولر گازی و …..توافقی