اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
یاس چهارم گرگان استان گلستان IR
0911963118409119631184

سن 45 سال/سابقه 20 سال/کاشی کاری و بنایی و گچ کاری توافقی