9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911792807209117928072

دارای 8 سال سابقه اجرایی در جوشکاری ,پله گرد , پیمان کاری , تعمیرات داخلی , جا به جایی دیوار , تغییرات خرپا ساختمان , کامپوزیت و اجرای کمپارس
همچنین دارای تیم استاد کارانی که در زمینه های گفته شده در کنار هم فعالیت میکنند.
بیشترین کار های اجرایی در استان گلستان