اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
وش دوم گرگان استان گلستان IR
0938742129809387421298

دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 12 سال/هزینه اجرای کار توافقی