اسا اندیش
امام رضا 73,گرگان
امام رضا 1 گرگان استان گلستان IR
0935731507409357315074

دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 32 سال/12 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی/انجام کار های به روز