میلگرuticzqqW.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911370192809113701928

بیش از 10 سال سابقه اجرایی در زمینه کاشت میله گرد و نصب رول برد و کارهای تخریبی در استان های گلستان و مازندران