اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
‫خیابان زنگیان گرگان استان گلستان IR
0938680917009386809170

سن 30 سال/سابقه 10 سال/جوشکاری گاز و گاز کشی منزل و… به صورت توافقی