اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان پنج آذر گرگان استان گلستان IR
0911961512609119615126

دارای تجربه بالا/سن34 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی