اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
19 مطهری جنوبی گرگان IR
0911451278509114512785

دارای مدرک فنی حرفه ای و بیش از 10سال تجربه و سابقه اجرایی در انواع کارهای برقی از قبیل برق ساختمان , مدرسه و …..