اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911177458909111774589

دارای مدرک فنی حرفه ای/سن31 سال/10سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی