اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Unnamed Road Gorgan Golestan Province IR
0911970929809119709298

دارای مدرک/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 54 سال/سابقه کاری 30 سال/هزینه اجرای کار ساخت اسکلت از 800 و توافقی