اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966520409119665204

اجرای نقاشی ساختمان/ سن 50سال/30 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,روغنی 12,اکرولیک10 و کنیتکس 8هزار تومان