اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار غدیر Gorgan Golestan Province IR
0911643009309116430093

دارای مدرک/سن 33 سال/10 سال سابقه/هزینه توافقی/اجرای کار تضمینی