اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
یاس چهارم گرگان استان گلستان IR
0911866925709118669257

اجرای ستون و سقف و پله /سن 35 سال/دارای 15 سال سابقه کاری/نیزوی کار تکمیل/هزینه اجرای کار متری توافقی