سارانی
استان گلستان، گرگان، ایران
شهرک گلستان گرگان,شهرک گلستان استان گلستان گرگان IR
0911177213609111772136

دارای مدرک فنی و حرفه ای و گواهینامه اجرای کناف/دارای نیروی کار کافی/لوازم و ابزار کامل/سن 47 سال/سابقه کاری 2 سال/هزینه اجرای کار دکوراتیو 11 هزار تومان و تایل (60*60)7 هزار تومان