گلینی فرد
Golestan Province, Gorgan, Shahrak e Emam Road, ایران
شهرک امام Gorgan Golestan Province IR
0911871771209118717712

سن 33سال/17 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و کاشی کاری و نما و…. /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف15 و راه پله 23 و نما از 20 هزار تومان